0
فروشگاه
 

شورای کتاب کودک

شورای کتاب کودک سازمانی مردمی، غیردولتی و مستقل با بیش از 55 سال قدمت است که به کوشش توران میرهادی و گروهی از هنرمندان و کارشناسان تعلیم و تربیت با هدف پیشبرد ادبیات کودکان و نوجوانان در ایران پایه‌گذاری شد. این نهاد با کمک کارشناسان تربیت شدۀ حوزة ادبیات کودک خود، در گروه‌های بررسی هجده‌گانه‌اش همچون گروه ترجمۀ داستان، خردسال، تألیف، دانش‌اجتماعی، بازی هنر سرگرمی، پژوهش، علم، نشریات، آثار الکترونیک، دین، مرجع و... سعی در بهبود آثار ادبی کودکان و نوجوانان از نظر محتوا دارد و کتاب‌های کودک و نوجوان منتشر شده در هر سال را بررسی می‌کند و در پایان هر سال شورایی (از مهر تا مهر) فهرستی از کتاب‌های مناسب را به اطلاع عمومی می‌رساند که راهنمایی مناسب برای والدین، مربیان، معلمان و کودکان برای انتخاب کتاب است. این فهرست معتبرترین فهرست مناسب کتاب کودک و نوجوان در ایران است. شورای کتاب کودک و نوجوان ایران عضو دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان Ibby است. شورای کتاب کودک ایران دو سال یکبار سمینار ادبیات کودک و نوجوان را با فرخوان مقاله برگزار می‌کند.

4ستاره در گروه دانش اجتماعی

4ستاره در گروه خردسال

4ستاره در گروه داستان ترجمۀ بخش ادبیات واقع‌گرا

4ستاره در گروه داستان ترجمۀ بخش ادبیات کلاسیک