0
فروشگاه
 

کانون پرورش فکری

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هر ساله کتاب‌های ارائه شده برای بررسی به کمیتۀ کتاب خود را به وسیلۀ کارشناسان و مربیان کودک و نوجوان خود بررسی و آنها را با توجه به گروه‌های سنی متفاوت از لحاظ کیفی به درجات عالی، خوب، متوسط و غیرقابل قبول تقسیم‌بندی می‌کند و به اطلاع ناشر می‌رساند.