0
فروشگاه
 

لاک‌پشت پرنده

فهرستی از کتاب‌های ادبیات کودک و نوجوان است که با همکاری مشترک شهر کتاب مرکزی و فصلنامۀ پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان از سال 1390 تهیه می‌شود. گروهی از منتقدان و کارشناسان کودک و نوجوان در پایان هر فصل، فهرستی از کتاب‌های منتشر شده در حوزة کودک و نوجوان را در یک فهرست معرفی می‌کنند و در پایان هر فصل با حضور نویسندگان و مترجمان ادبیات کودک، عموم مردم و کودکان را به شهر کتاب مرکزی دعوت و از فهرست منتخب خود رونمایی می‌کنند. بدین ترتیب تهیۀ کتاب‌های منتخب این فهرست برای مخاطبان کوچک آسان می‌شود. کتاب‌های منتخب کارشناسان لاک‌پشت پرنده، بر مبنای گروه سنی و گروه موضوعی و همچنین، برحسب رأی داورها با امتیاز شش لاک‌پشت (کتاب‌های بسیار عالی)، پنج لاک‌پشت (کتاب‌های عالی)، چهار لاک‌پشت (کتاب‌های خیلی خوب) و سه لاک‌پشت (کتاب‌های خوب) معرفی می‌شوند. تاکنون، نه فهرست از لاک‌پشت پرنده منتشر شده‌است.

5 لاک‌پشت پرنده

4 لاک‌پشت پرنده

3 لاک‌پشت پرنده